Χρονολογική σειρά χορήγησης της Εξάμηνης Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με την ετήσια κανονική άδεια – [E-forologia.gr]

Υφιστάμενο πλαίσιο Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας προβλέφθηκε με το άρθρο 142 του Ν.3655/2008 στα πλαίσια των παροχών και αδειών που χορηγούνται στις μητέρες, ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ μισθωτών (τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Εργασία
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart