351 φορές περισσότερα από τον εργαζόμενο έβγαλαν οι CEO – Το ’65 ήταν 15 προς 1 – [Epixeiro]

Το αμερικανικό Economic Policy Institute δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με το αυξανόμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τις μετοχές, οι οποίες αποτελούν πλέον πάνω από το 80% του μέσου πακέτου αποζημίωσης του CEO, η έκθεση διαπίστωσε ότι οι αμοιβές…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Επιχειρήσεις
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart