Μαραθώνας: Εργασίες ελέγχου συντήρησης εξοπλισμού των αθλητικών χώρων – [Irafina.gr]

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για τις εργασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησης εξοπλισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής.Ο…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Εργασία
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart