Γ. Γ. Εμπορίου: Προτείνει την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων – [Pentapostagma.gr]

Την πρόθεσή της να προτείνει την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες γνωστοποίησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Επιχειρήσεις
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart