Με 100% στις Ιονικές Εκδόσεις οι Αττικές Εκδόσεις – [Insider.gr]

Στην εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού (33,5%) στη θυγατρική της εταιρεία Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας Natrona Holdings LTD, προχώρησαν οι Αττικές Εκδόσεις. Μετά την ως άνω εξαγορά, η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Επιχειρήσεις
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart