Νέος εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μαραθώνα ο Αργύρης Λάσκος – Με ποιες αρμοδιότητες – [Irafina.gr]

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της περίπτωσης I της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτή προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Εργασία
Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart