Καταγγελία σύμβασης εργασίας από μισθωτό – [E-forologia.gr]

1. Γενικό πλαίσιο Από τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, του Β.Δ. της 16/18.7.20, του Ν. 3198/1955 όπως τα ως άνω νομοθετήματα τροποποιηθέντα και συμπληρωθέντα ισχύουν σήμερα, και του άρθρου 669 παρ. 2 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι η ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου σύμβαση…

Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Εργασία

Read More

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart