Άννα Δρακούλη

Η Άννα Δρακούλη έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών, εκ των οποίων τα τελευταία 14 σε εταιρείες στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού. Η Άννα εντάχθηκε στην ομάδα της Randstad το 2010 ως Senior Key Account Manager, υπεύθυνη για τον τραπεζικό τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ ήταν υπεύθυνη για τις διαδικασίες ISO. Η Άννα είναι επίσης ειδική του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων και συνεργάζεται στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να προωθήσει την απασχολησιμότητα και συνεπώς να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή και την κοινωνία των ανθρώπων. Από τα μέσα του 2018 ανέλαβε το ρόλο του Data Protection Officer & Quality Manager. 

Στη Randstad, η Άννα προσφέρει τη μακρά της εμπειρία ως πολίτης του κόσμου και την εις βάθος γνώση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με όλους τους συμβούλους, επιβλέποντας την οργάνωση και την εκτέλεση καθηκόντων. Η Άννα είναι κάτοχος διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μιλά άπταιστα Αγγλικά και μέτρια Αραβικά.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart