Skip to main content

Για τον εργοδότη

Η εργασία μέσω εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή απασχόλησης όπου προσφέρει σημαντικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους καθώς ενισχύει τις επιχειρήσεις και ενδυναμώνει την απασχόληση.  Οι επιχειρήσεις προσαρμοζόμενες στις εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας και στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους, αναζητούν εναλλακτικές μορφές εργασίας ώστε να  βρίσκουν το κατάλληλο άτομο για την επιχείρηση τους με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις εύρεσης κατάλληλων στελεχών για τους πελάτες τους, μέσω της εμπειρίας τους και της χαρτογράφησης επί της αγοράς εργασίας. Η μεθοδική εύρεση κατάλληλων υποψηφίων γίνεται από ποικίλες πηγές και έτσι επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργήσουν μία πολύ μεγάλη βάση από επαγγελματικά προφίλ ανθρώπων, διαφόρων ειδικοτήτων και σε διαφορετικά επίπεδα θέσεων και εμπειρίας. Αυτό επιφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, αφού αναθέτοντας την διαδικασία αυτή σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, τους δίνεται η δυνατότητα να μειώσουν το χρόνο που θα διέθεταν σε χρονοβόρες διαδικασίες (εύρεση, αξιολόγηση, μισθοδοσία κ.α.) και να επενδύσουν σε πιο παραγωγικά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό τους αλλά και τις υπόλοιπες εσωτερικές τους διαδικασίες.

Γιατί μια επιχείρηση να επιλέξει να συνεργαστεί με εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού;

  1. Παρέχει ευελιξία. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιόδους χαμηλού ή υψηλού φόρτου εργασίας ή αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε μια ασταθή οικονομία. Η προσωρινή απασχόληση παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αυξομειώνει το εργατικό δυναμικό της ανάλογα με τις ανάγκες της, χωρίς να δαπανά καθόλου από τον χρόνο της ή να επιβαρύνει το ηθικό των εργαζόμενων.
  2. Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού, αποστέλλοντας μια λίστα επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση εργασίας. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή όλων υποχρεώσεων της ισχύουσας  νομοθεσίας.
  3. Καλύπτονται ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες δεν είναι μόνιμες. Οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με έκτακτες ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν άμεσα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι έκτακτες ανάγκες προκύπτουν λόγω εποχικότητας, από άδειες μητρότητας, άδειες καλοκαιριού, μακροχρόνιες άδειες ασθενείας, ξαφνικές αποχωρήσεις κ.α.
  4. Προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό. Εάν ένα νέο έργο ή προϊόν απαιτεί δεξιότητες εκτός του πεδίου εξειδίκευσης της ομάδας μιας επιχείρησης, ένας προσωρινός υπάλληλος μπορεί να προσφέρει τις εξιδεικευμένες γνώσεις του και παράλληλα να εκπαιδεύσει την υπόλοιπη ομάδα.
  5. Επωφελείται από τη μείωση κόστους. Η προσωρινή απασχόληση είναι συνήθως πολύ πιο οικονομική από την πραγματοποίηση μόνιμης μίσθωσης.
  6. Δίνει στην επιχείρησή τη δυνατότητα να αξιολογήσει έναν εργαζόμενο χωρίς κάποια μακροχρόνια δέσμευση. Η επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει αρχικά εργαζόμενους για μικρότερα διαστήματα, αξιολογώντας τις ικανότητες και τις επιδόσεις των νέων εργαζομένων προτού προχωρήσουν σε πλήρη απασχόληση. Επίσης, μπορεί να καλύψει προσωρινά την ανάγκη ενώ ταυτόχρονα αναζητά τον ιδανικό υποψήφιο χωρίς να επιβαρυνθεί η ροή της εργασίας.
  7. Μπορεί να ενισχύσει το ηθικό του υπάρχοντος προσωπικού. Η προσθήκη βραχυπρόθεσμων υπαλλήλων μπορεί να βοηθήσει τη συνολική διάθεση στο χώρο εργασίας. Προσφέροντας επιπλέον βοήθεια κατά τη διάρκεια των πιο πολυσύχναστων περιόδων μιας επιχείρησης, η βασική ομάδα παραμένει ικανοποιημένη και παραγωγική.
  8. Έμπειρα στελέχη αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους αξιολόγησης, καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με διαφάνεια και αξιοκρατία.