Το πλαίσιο απασχόλησης λογιστών, μηχανικών, ξεναγών, προπονητών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και επιστημονικών υπευθύνων κλινικών – [E-forologia.gr]

1. Η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) αποβλέπουν στην παροχή της συμφωνηθείσας εργασίας και ο εργοδότης καθορίζει κατά τρόπο δεσμευτικό, σύμφωνα με τους συμβατικούς ή νόμιμους όρους, τον…
Πηγή : Palo.gr – Ειδήσεις από Εργασία
Read More


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart