Ποιο είναι το βασικό δίδαγμα από τις πρώτες 100 ημέρες του Brexit

η πανδημία έχει επισκιάσει τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της εγκατάλειψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι οι υπολογισμοί των επιπτώσεων στην ανάπτυξη, στο εμπόριο και στην απασχόληση της Βρετανίας έχουν καταστεί άκυροι. Εξαιτίας Covid-19, η βρετανική οικονομία έχει πέσει στην ύφεση, ο όγκος των συναλλαγών έχει καταρρεύσει, ενώ πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν εξαφανιστεί ίσως να μην επανακάμψουν ποτέ.
Πηγή: capital.gr
Read More


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart