Ο απαραίτητος Keynes

Tα προβλήματα που ανέκυψαν μόλις κατέρρευσε η Lehman Brothers βρήκαν σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστες τις οικονομικές θεωρίες να ερμηνεύσουν, ακόμη περισσότερο να έχουν προβλέψει εκ των προτέρων, την σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας οικονομίας και τη διασάλευση της συστημικής τάξης. Επιστρατεύθηκαν οι ιδέες των μεγάλων οικονομολόγων του παρελθόντος, προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας […]
Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart