Τι αναφέρει η KPMG στις παρατηρήσεις της για την Attica Bank

Διαβεβαιώσεις σχετικά με το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank έχει λάβει η KPMG στο πλαίσιο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας για την προηγούμενη οικονομική χρήση σε ότι αφορά στην πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση. Αυτό αναφέρει ειδική σημείωση του ορκωτού λογιστή σε ότι αφορά τη συνέχιση της δραστηριότητας της Attica […]
Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart