Δάνεια έως 200.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης σε αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ θα παρέχει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία COVID-19. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται μάλιστα χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και με σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία χορήγησης, καθώς οι ωφελούμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, […]
Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart