Skip to main content

Προσωρινή απασχόληση: Ο ρόλος της σήμερα

Πολλά έχουν ειπωθεί για την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης τις τελευταίες εβδομάδες. Τι είναι όμως η προσωρινή απασχόληση; Γιατί χρειάστηκε να θεσπιστεί με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/104/EK και σε τι εξυπηρετεί; Ποιος ο ρόλος των ΕΠΑ και γιατί η αγορά χρειάζεται αυτή τη μορφή εργασίας;

Προσωρινή Απασχόληση είναι εξ ’ορισμού η εργασία η οποία παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό σε έναν έμμεσο εργοδότη μέσω μιας Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (άμεσος εργοδότης). Η σύνδεση του μισθωτού με τον άμεσο εργοδότη (ΕΠΑ) ορίζεται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Έμμεσος εργοδότης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούμενος.

Το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το οποίο θεσπίστηκε η Προσωρινή Απασχόληση ψηφίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2008 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/104/EK), ύστερα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους κοινωνικούς εταίρους και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς. Εν συνεχεία, ορίστηκε και σε εθνικό επίπεδο από την εκάστοτε χώρα.

Η Προσωρινή Απασχόληση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας και προσφέρει πολλά οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Το 2015, το World Employment Confederation – Europe (WEC – Europe) μαζί με το UNI Europa, σε κοινή έρευνα που πραγματοποίησαν, όρισαν τα βασικά οφέλη του κλάδου. Ο κλάδος της προσωρινής απασχόλησης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ιδέες και υπηρεσίες που έχουν πιθανότητα να εξελιχθούν σε μια πιο μόνιμη μορφή συνεργασίας. Το παράδειγμα της Ευρώπης μας δείχνει πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό διείσδυσης της υπηρεσίας στην αγορά τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό της ανεργίας στην αγορά αυτή. Ο κλάδος μας αποτελεί μια «μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας». Έρευνες (πηγή: Boston Consulting) σε εταιρείες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία δείχνουν πως  το 74% αυτών δεν θα είχαν εξετάσει καν την πιθανότητα ανοίγματος των θέσεων εργασίας ως μόνιμες και 64% αυτών δεν θα είχαν προχωρήσει στις προσλήψεις εργαζομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα εάν δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει η Προσωρινή Απασχόληση. 

Επίσης, προσφέρει την δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαλέξουν τη μορφή εργασίας τους με ευελιξία στο ωράριο και τον τόπο εργασίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα για την εξέλιξη των δυνατοτήτων του εργαζόμενου. Αποτελεί δηλαδή, το σκαλοπάτι που θα οδηγήσει ανθρώπους σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, που θα τους βγάλει από το αδιέξοδο της ανεργίας. Χαρακτηριστικό είναι πως 66% των προσωρινά απασχολούμενων ήταν άνεργοι πριν καταφύγουν στη λύση της Προσωρινής Απασχόλησης (πηγή: Boston Consulting). Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων ώστε να διαλέξουν τους κατάλληλους για την επάνδρωση των κενών θέσεων εργασίας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως ο κλάδος της προσωρινής απασχόλησης, εξαιτίας της προσωρινής φύσης του, βοηθά εργαζόμενους οι οποίοι ενδιαφέρονται είτε να αλλάξουν κλάδο είτε είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά. Έτσι αναπτύσσουν τα κατάλληλα εφόδια για να γίνουν ανταγωνιστικοί και να εξελίξουν την καριέρα τους.

Η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες ευελιξίας των επιχειρήσεων αλλά και στην ανάγκη των μισθωτών να συνδυαστεί η ιδιωτική και η επαγγελματική ζωή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στη συμμετοχή και στην ένταξη στην αγορά εργασίας. Βασική αρχή είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή εκτίθεται στο άρθρο 5 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/104/EK),  στους προσωρινά απασχολούμενους και με την αναγνώριση των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου πλαισίου για την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Οι εταιρίες υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης είναι υπέρμαχοι της πάταξης των παράνομων μορφών εργασίας. Η εργασία που προσφέρουν στους υποψηφίους χαρακτηρίζεται πρωτίστως από αξιοπρέπεια. Ο κλάδος υποστηρίζει με κάθε τρόπο τον κοινωνικό διάλογο και προέχει τη σωστή νομοθετική ρύθμιση και την ενίσχυση των προτύπων ποιότητας.

* Η Μυρτώ Μωραΐτου είναι υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας της ΕΝΙΔΕΑ (Ένωση Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης).

Πηγή: Προσωρινή απασχόληση: Ο ρόλος της σήμερα | Moneyreview.gr