Καραμολέγκος: Ολοκληρώθηκε η δημόσια πρόταση – Προς έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος. Από την διαδικασία που εκκίνησε στις 7 Ιανουαρίου προέκυψε ότι συνολικά 9.289.460 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 97,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Καραμολέγκος ελέγχει πλέον […]

Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart