Ενιαίος φορέας καινοτομίας και μοντέλο ΗΠΑ στην έρευνα

Επειτα από εκτενή διαβούλευση με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και βέβαια επενδυτές, η Επιτροπή Ερευνας και Τεχνολογίας της Βουλής κατέληξε σε 60 προτάσεις για την ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.