Ένας κρύος χειμώνας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δαπανά επί του παρόντος πάνω από  9% του ΑΕΠ της για την κατανάλωση ενέργειας.  Ως ποσοστό του  εισοδήματός της, αυτό είναι το υψηλότερο τα τελευταία πάνω από 40 χρόνια. Συγκριτικά, οι ΗΠΑ δαπανούν το 4,4% του ΑΕΠ τους, το οποίο είναι χαμηλό σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο τους.

Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart