Ποιες χώρες έχουν τους πιο ευτυχισμένους πολίτες στον κόσμο;

Τελικά, τι είναι πιο σημαντικό για έναν πολίτη; Η πορεία ενός ψυχρού αριθμού  όπως είναι το κατά κεφαλήν προϊόν ή το κατά κεφαλήν εισόδημα  με τα τόσα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, ή μια ολιστική προσέγγιση  της ποιότητας ζωής των πολιτών που  θα περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες, τόσο ποσοτικούς όπως είναι  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όσο και άλλους  ποιοτικούς, όπως είναι η κοινωνική στήριξη, το προσδόκιμο ζωής, το περιβάλλον, η ελευθερία για τον καθορισμό των επιλογών στην προσωπική ζωή των πολιτών, η αξιοκρατία και η  αντίληψη   τους σχετικά   με την διαφθορά;

Πηγή: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart