ΤΜΕΔΕ: Θα διατηρήσει μερίδιο 5% στην Attica Bank

Ποσοστό της τάξης του 5% θα διατηρήσει το ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.