Το παρασκήνιο της αποχώρησης του ΤΜΕΔΕ από την Attica Bank

Η πίεση για τον περιορισμό της ζημίας από την επένδυση στην Attica Bank είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τη διοίκηση του ΤΜΕΔΕ στην απόφαση για μη συμμετοχή με το ποσό των 40 εκατ. στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.