ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επενδύσεις για νέες μονάδες ΑΠΕ

Η εγκατεστηµένη ισχύς του οµίλου σε µονάδες ΑΠΕ αναµένεται να αυξηθεί από 1,2 GW σήµερα σε 3,3 GW στο τέλος του 2025.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.