Τράπεζες: Yψηλά επιτοκιακά έσοδα στηρίζουν το «πάγωμα» των επιτοκίων

Ευελιξία για το πάγωμα των επιτοκίων χωρίς να δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στην κερδοφορία για το τρέχον έτος, επιτρέπει στις τράπεζες το υψηλό επιτοκιακό περιθώριο που διαθέτουν και οποίο ανήλθε το 2022 σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.