Προσλήψεις σε δέκα εταιρείες που έχουν στραφεί στην εξ αποστάσεως εργασίας 

Ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν αρχίσει να καταργούν την ευέλικτη εξ αποστάσεως εργασία, άλλες, όπως η Airbnb και το Pinterest, γιορτάζουν τον ένα χρόνο από τη μόνιμη μετάβαση σε απομακρυσμένη ή υβριδική εργασία.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.