Η αιμορραγία της Credit Suisse: Είχε εκροές 69 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης που ανέλαβε η UBS με την εξαγορά της, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει βασικούς πελάτες και περιουσιακά στοιχεία.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.