Skip to main content

Τράπεζα Πειραιώς: Με 87,779% στην MIG μετά την Δημόσια Πρόταση

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 09.02.2023 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MIG» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών […]