ΑΑΔΕ: Ψηφιακά τα “Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας” – Νέα εφαρμογή για την αυτόματη έκδοσή τους – [Mononews.gr]

Ψηφιακά θα εκδίδονται πλέον, μέσω της ΑΑΔΕ, τα “Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας”. Η νέα εφαρμογή αφορά πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα που μπορούν πλέον, να λαμβάνουν αυτόματα το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) που χρειάζονται για την αποφυγή διπλής…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.