ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Εντάχθηκαν 5 έργα για δίκτυο φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο

Πέντε νέα έργα για εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια της Πελοποννήσου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συνολική δημόσια δαπάνη περίπου 4 εκατ. ευρώ.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.