ΤΑΙΠΕΔ: Τέσσερις προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής – [News.gr]

Πρόκειται για έκταση περίπου 27 στρεµµάτων στην παραλία “Χρυσή Αµµουδιά” µε µήκος ακτογραµµής περίπου 530 µέτρα Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, στην περιοχή “Χρυσή Αμμουδιά”, παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, προσφορές υπέβαλαν τα εξής…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.