Δίκαιη Μετάβαση λιγνιτικών περιοχών: Αναξιοποίητο 51,5% των πόρων από ΣΕΔΕ – [Reporter.gr]

Με μέτρο που τέθηκε σε ισχύ το 2018, τμήμα των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διοχετεύονται σε έργα και δράσεις που θα ενισχύσουν τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.