Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αμφιβολίες για τη συγχώνευση ΑΝΕΚ – Attica Group, ξεκινά πλήρη διερεύνηση – [In.gr]

Την κίνηση διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η οποία αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group, ανακοινώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως τονίζεται, κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η ΕΑ θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.