Εφορία: Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες αδήλωτων Airbnb

Αναβαθμίζεται η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, τύπου Airbnb, προκειμένου να είναι ευκολότερος και ταχύτερος ο εντοπισμός όσων ιδιοκτητών δεν δηλώνουν τα πραγματικά στοιχεία και εισοδήματά τους.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.