Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι τραπεζικές τους καταθέσεις δεν είναι ασφαλείς

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πρόκειται για επίπεδα ανησυχίας τόσο υψηλά, όσο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008 ή και υψηλότερα. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.