Τα μικρά πράγματα

Η 5η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία. Στην Ευρώπη, κάποιας μορφής αναπηρία καταγράφεται στο 15%-20% περίπου του πληθυσμού κάθε χώρας σύμφωνα με τη Eurostat (Ελλάδα: 18%).ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.