Χρονιά ρεκόρ το 2022 για τις εισηγμένες εταιρείες – [Kathimerini.gr]

Χρονιά ρεκόρ για τα μεγέθη των ελληνικών εισηγμένων, σε όλα τα επίπεδα, ήταν το 2022, παρά το πολύ δύσκολο τοπίο που επικράτησε στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.