Στην εντατική του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» ο Γιάννης Μαρκόπουλος

Ο μεγάλος συνθέτης παρουσίασε επιπλοκές μετά από θεραπεία για τον καρκίνο που πάσχει τον τελευταίο χρόνο.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.