Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Στόχος η διανομή μερίσματος 10% από τα κέρδη του 2023

Πρόβλεψη για 10% διανομή μερίσματος προς τους μετόχους από τα καθαρά κέρδη του 2023 (18 εκατ. ευρώ για το α’ τριμηνο), με προοπτική το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 15% το 2025 και στο 25% τα προσεχή χρόνια, περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας Πειραιώς για την τριετία 2023 – 2025.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.