Στην Τράπεζα Πειραιώς τα εργοστάσια της ΕΒΖ σε Σερβία – [Euro2day.gr]

Στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προβλεπόταν από τη συμφωνία εξυγίανσης, που επικυρώθηκε δικαστικά το μακρινό 2019, μεταβιβάστηκαν τα εργοστάσια της ΕΒΖ στη Σερβία έναντι αθροιστικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις πρώτου τριμήνου της Πειραιώς εντός του…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.