Το brain drain φθίνει, αλλά το brain gain αργεί ακόμη

Η επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό (brain gain) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την επόμενη τετραετία, καθώς οι καλύτερες προοπτικές που εμφανίζει η ελληνική οικονομία δημιουργούν τις συνθήκες περιορισμού του φαινομένου της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.