Αρθρο του Η. Λεκκού στην «Κ»: Τρεις παράγοντες στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Οι προβλέψεις της πλειονότητας των αναλυτών αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2023 έχουν περάσει από μια σειρά διαδοχικών φάσεων. ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.