Βραδύτερα ανακάμπτει η Κίνα – Βαρίδι για τις εταιρείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Στη βραδύτερη ανάκαμψη της Κίνας αποδίδουν τις χαμηλές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς φαίνεται πως η αιφνίδια άρση των υγειονομικών μέτρων στην αρχή του έτους είχε οδηγήσει σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.