Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία ζητούν τη στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη έργων υδρογόνου

Η Αυστρία, η Γερμανία και η Ιταλία πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ένα σύμπλεγμα έργων υποδομής για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου που εισάγεται από τη Βόρεια Αφρική, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας αγοράς στην Ευρώπη για το καύσιμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.