Δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό δολάριο ξεκινά η Τράπεζα του Καναδά

Η Τράπεζα του Καναδά (BoC) ξεκίνησε τη Δευτέρα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα ψηφιακό καναδικό δολάριο, σε μια διερευνητική κίνηση για να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα μιας ψηφιακής έκδοσης του νομίσματος.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.