Νέα συμφωνία για την ENTERSOFT στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας – [Banks.com.gr]

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, με εγχώρια και διεθνή παρουσία άνω των 50 χρόνων αλλά και με σημαντικές συνεργασίες στο εξωτερικό, επεκτείνει την επιτυχημένη συνεργασία της με την ENTERSOFT (στους τομείς Logistics και Mobile Ιατρικού Επισκέπτη) επιλέγοντας την πιστοποιημένη λύση ηλεκτρονικής…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.