Νέος αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του ΟΛΠ- Η σύνθεση του – [Reporter.gr]

Νέος αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ ορίστηκε μετά από την παραίτηση του ZHU Jianhui από τη θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει: Α. Την, σε συνέχεια υποβολής σχετικής επιστολής…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.