Πώς θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίζουν την κατοικία τους

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη ασφάλεια για φυσικές καταστροφές από φέτος θα δουν την έκπτωση του από τον επόμενο ΕΝΦΙΑ.  Όσοι θα ασφαλίσουν την κατοικία  τους από την 1/1/2024 και κάνουν ετήσιο συμβόλαιο, θα δουν την έκπτωση από το 2025.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.