Το πρόγραμμα “Green School” εγκαινιάζει η Τράπεζα Χανίων – [Euro2day.gr]

Εδώ και μία δεκαετία η Τράπεζα Χανίων έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κάτω από την ομπρέλα του οποίου εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα “Green School by Τράπεζα Χανίων”. Στρατηγικός στόχος αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το περιβάλλον…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.