Από την Τετάρτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Μέσω του προγράμματος Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα επιδοτείται σε ποσοστό έως 60% η αντικατάσταση ηλεκτρικού από ηλιακό θερμοσίφωνα.ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.