Κ. Γούλα: Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια – [Epixeiro]

Στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου προγράμματος των Special Olympics Hellas, με θέμα “Οι αθλήτριες των Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια”, συμμετείχε, στις 8 Μαίου, η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κ. Καλυψώ Γούλα. Το…

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.