ΟΛΘ: Διανομή καθαρού μερίσματος 1,37 ευρώ ανά μετοχή – [Mononews.gr]

Τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 1,45 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι καθαρού ποσού 1,3775 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλυση του ΟΛΘ. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 11 Μαίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

 ΕΝΙΔΕΑ Λογότυπο
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης -World Employment Confederation- και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, World Employment Confederation Europe.